สงสัยไหม? ว่าเว็บไซต์ของเราติดอันดับได้อย่างไร

บริการ SEO ให้ติดอันดับ Google

ทีมงานมืออาชีพ
สามารถปรึกษาทีมงานในการ
ทำ SEO เพื่อให้ติดอันดับได้
เชื่อมต่อ Google ได้ง่าย
ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับ
Google Webmaster Tools ได้ทันที
ปรับ Keywords ได้เอง
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ เพราะระบบให้
คุณเปลี่ยน Keyword ได้อย่างอิสระ
รองรับ Mobile Friendly
รองรับการแสดงผลในมือถือ
ผ่านการทดสอบจาก Google

จะรู้ได้อย่างไร?
ว่าเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพขนาดไหน?
เครื่องมือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์

เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณ
นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่
ซึ่งผลที่วัดได้นั้นจะออกมาเป็นคะแนน

Lighthouse

Lighthouse เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ คุณภาพของเว็บไซต์เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่า เว็บไซต์คุณถูก Google มองว่ามีคุณภาพแค่ไหน ซึ่งการใช้งานหลักๆ คือ เราจะมาดูในเรื่องของ SEO

Performance


ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์
ความเร็วในการโหลดข้อมูลทุกรูปแบบ

Best Practices


พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และดีที่สุด
และรองรับการทำงานแบบ Cross Platform, Browser, Device

Accessibility


การทำเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานโดยปราศจากอุปสรรค
ทั้งคนปกติ คนชรา และผู้พิการ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

SEO


พัฒนาเว็บไซต์ให้มี เนื้อหา โครงสร้าง
องค์ประกอบโดยรวม ที่สนับสนุนเครื่องมือค้นหา

PageSpeed
Insights

PageSpeed
InsightsPage Speed คือ ค่าของความเร็ว
ในการโหลดหน้าเว็บไซต์
โดยต้องเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

ปัจจัยที่ใช้วัดความเร็ว มีอยู่ 3 ส่วน

Request


การเรียกขอใช้งานต่างๆ
ในการแสดงผลเว็บไซต์

Load Time


ระยะเวลาที่ใช้ในการโหลด
ทั้งหมดต่อหน้าโฮมเพจ

Page size


ขนาดของไฟล์ทั้งหมด
ในการโหลดหน้าเพจนั้นๆ

ทำ SEO ให้ ติดอันดับต้นๆ ได้ไม่ยากเพราะเครื่องมือจาก Ketshopweb อยู่ในมาตรฐานโครงสร้าง
ตามที่ Google กำหนดไว้ ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถทำให้ถูกพบในหน้าการค้นหา
ของ Google ได้อย่างชิวๆ

สอบถามเพิ่มเติม