กระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่น

สร้างโปรโมชั่นที่หลากหลาย เลือกได้ตรงจุดเป้าหมาย
สร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้า

คูปองลดราคา

คุณสามารถสร้างและเลือกรูปแบบคูปองลดราคาได้
ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เช่น

  • คูปองใช้ได้ครั้งเดียว
  • คูปองใช้ได้ไม่จำกัด
  • คูปองใช้ได้หนึ่งคนต่อครั้ง

โปรโมชั่นแบบมีเงื่อนไข

คุณสามารถสร้างและเลือกเงื่อนไขของโปรโมชั่นได้ง่ายๆ เช่น

  • ส่วนลด
  • ฟรีค่าขนส่ง เมื่อมียอดชำระเท่ากับจำนวนที่กำหนด